kutyafajtak.hu        

Spánielek

A spánielek családjának eredete a köztudat szerint a legtávolabbi múltba nyúlik vissza. Spánielre emlékeztető kutyákat már az i.e.IV. században is ismertek. II. Makedóniai Fülöp - Makedóniai Sándor atyja - idejéből való az a szobor, amit voltaképpen a spániel "prototípusának" is tekinthetünk. Más ábrázolások arról tanúskodnak, hogy nagyjából hasonló ebeket tartottak már Kárthágóban is. Néhány kynológus az állítja, hogy a neve a span szóból származik. A span karthágói nyelven nyulat jelent. Mások szerint ezek a kutyák elnevezésüket Hispániának köszönhetik. Ismét mások az elnevezést az espana kifejezésből vezetik le, ami az óir nyelvjárásban cserjét, sövénykerítést jelent. A különféle elméletek legszebb leírását a világhírű angliai írónőnek, Virginia Woolfnak a Flush című regényében olvashatjuk... "Amikor a kárthágóiak partra szálltak Spanyolországban, és meglátták a nyulakat amik tömegesen loholtak ki a legkisebb cserjékből is az egész katonaságuk ezt rikkantotta: Span! Span! Ettől kezdve a vidéket nyulak földjének, azaz Hispániának nevezték, ami pedig a kutyákat illeti, amelyek hanyatt-homlok vettették magukat a szökevények után, ezeket elkeresztelték spánieleknek, azaz nyulászó kutyáknak. Legtöbben bizonyára boldogan megnyugodtak ebben; a tárgyilagosság azonban arra késztet, hogy egyik másik iskola homlokegyenest ellenkező véleményét előhozzuk. E tudósok szerint a Hispánia szónak semmi köze sincs a karthágói span szóhoz, szerintük a españa szóból származik, ami határt jelent. Ezt az egész regényes és kedves képet kell törölnünk emlékezetünkből, s egyszerűen azt kell vélnünk: a spánielt azért nevezték el spánielnek,mert Spanyolországot Spanyolországnak mondták." Az érdekes, de valójában nem túl hiteles emlékeket persze nyugodtan átugorhatjuk. Felsorolhatunk viszont néhány bizonyítékot, amelynek valódiságához nem fér kétség. Az egyik a 948-ból származó "törvények könyve", amely a walesi hercegségi vadászatra vonatkozó szabályokkal kapcsolatban leszögezi: "A király spániele 1 fontot ér." Ha arra gondolunk, hogy akkoriban egy fontért sok-sok nőt, rabszolgát, lovat lehetett venni, akkor eléggé nyilvánvaló, hogy milyen megbecsült kutya volt. (Csak mellesleg említjük meg, hogy a fajta rangsorolására vonatkozóan Erzsébet királynő uralkodása idejéből származik egy adat. Nevezetesen Sir Philip Sidney Arcadia című műve, amiben leírja: "Az agarak a lordoknak felelnek meg, a spánielek a nemeseknek, vizslák pedig a fegyvereseknek.") 1570-ben jelent meg latinul Erzsébet királynő udvari orvosának, dr. Johannes Caiusnak híres könyve. Ebben már olvashatunk arról, hogy az időközben eléggé elterjedt spánieleket csoportosítják: vízispánielek és szárazföldiek. A spánielek a Caius-féle csoportosítása a XVI. századdal végződik. A vízispánielek mellet a szárazföldi spánieleket kezdik felosztani nagyobb termetű kutyákra, amiknek a dolga a madarak űzése solymászás közben, és kisebbekre, amelyek a hasukon csúsznak a hálóval fogott madarak felé. Ez utóbbiak alacsony termete megkönnyítette, hogy a madarakkal együtt hálóval borítsák le őket. Tekintettel a munka jellegére, a spánielek e két változata közül az egyik a springer/starter nevet adtak, a másiknak a sitting nevet, később a cocking és végül a cocker spániel lett. A vadászati szabályok megváltozása, amit főként a tűzfegyverek XVII. század elején történt elterjedése idézett elő, némileg eltérő következményeket támasztott a spánielekkel szemben. Ekkor már arra törekedtek, hogy a vadat állás addigi alapvető munkája helyett inkább apportírozásra használják őket. Ez a körülmény nem csökkentette ezeknek a kutyáknak a szerepét, sőt megkezdődött különböző fajtáik kitenyésztése. Így alakult ki egyebek között a cocker spániel, a közepes nagyságú és egyben súlyosabb clumber spániel, valamint nagyobb springer spániel, és a többi spánielfajta. A kövekező oldalakon most négy jellegzetes változatot mutatunk be. Ezek: az amerikai cocker-, az ír vizispániel. (A Cacalier King Charles spánielt a kedvtelésből tartott fajták között ismertetjük.)

Források: Wikipedia & fórumok & tenyésztők;
Szinák János-Veress István: A világ kutyái 1-2.
Szinák János-Veress István: Kutyakalauz
Esther Verhoef: Nagy kutya enciklopédia
Eva-Maria Krämer: Elektra kutyakalauz